Äggalunken 2024
Äggalunken 2024
Välkommen på äggalunk!

Händer 2024


30/3 Kom och var med på vår äggalunk, start utanför Asby Lanthandel mellan kl 9.30 & 11.00!


21/4 Väkommen på sockenföreningens årsmöte kl 17 i Asbyhalla.Se vår FB-sida för senaste info om Asby och våra aktiviteter!

Asby

Att byn Asby just heter Asby tror man beror på att byn ligger på en ås och att man förr i tiden

stavade ljudet ”å” med två a – alltså Aasby.


Asby har varit bebott sedan urminnes tider. Det tyder inte minst gravfältet i byns norra del om. Där har man hittat gravsättningar från runt 500 e.kr.

Kyrkan är från 1200-talet och även detta tyder på en gammal bygd.


För inte så länge sedan så fanns det i byn två lanthandlar, två banker, café, metallfabrik, taxirörelse, brandkår och diverse andra småföretag.


Nu bor här ca 200 personer som alla är stolta över sin by och som alla på nåt sätt arbetar för att den ska fortsätta att vara levande och attraktiv.

De ideella krafterna jobbar med att hålla Asbybacken igång, att driva Asbyloppan och Asbyhalla, att sköta torget, lekparken, ekdungen och gravfältet samt att ordna trevliga inslag under alla årstider.

Våra mål i Asby

  • Ökad inflyttning
  • Ökat företagande
  • Liv och rörelse, aktivitet och trivsel
  • Fortsatt framtidstro
  • Behålla flödet i byn!
  • Lyfta fram Hedners park
  • Utveckla Asbyhalla
  • Främja vinterturismen i Asby

Kontakta oss:

Info/övriga frågor om Asby, sockenföreningen mm: info@asby.net

Bokningar för skördemarknader mm: info@asby.net

Asbyhallas verksamheter, priser och uthyrning: asbyhalla@asby.net

Asby Brygga Båtklubb: bk@asby.net

Frågor rörande hemsidan: webmaster@asby.net